Paramusix

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aspekty charytatywne

W pierwszej fazie każdego projektu należy wybrać instytucje społeczne zasługujące na wsparcie. Już teraz dokonaliśmy wstępnego wyboru szpitali, domów dziecka i domów dla osób niepełnosprawnych, a także osób prywatnych, wymagających pomocy i wkrótce zostaną one bliżej przedstawione na naszej stronie internetowej. Przychody z akcji PARAMUSIX służyć będą jednak zawsze wcześniej dokładnie określonemu i ogłoszonemu celowi. Może to być nabycie niezbędnego sprzętu diagnostycznego, pokrycie kosztów specjalnej terapii lub udostępnienie instrumentów muzycznych. W ten sposób wszyscy, którzy nas wspierają, będą mieli pełną informację na temat tego, na co zostają wydatkowane środki.

„Niepełnosprawny jest pełnym człowiekiem i musi być tak postrzegany. Czego potrzebuje człowiek? Zwrócenia na niego uwagi, uznania, znaczenia, rozsądnego zajęcia i miłości.”


Ten, kto na przykład miał już kontakt z osobami upośledzonymi umysłowo, wie, że mimo mentalnych i kognitywnych ograniczeń mogą oni dać naszemu społeczeństwu nieco „normalności” poprzez swoją spontaniczność i życzliwość. Olbrzymią silą tych ludzi jest ich zdolność do zachwytu i poczucie przynależności do grupy. Interesujące są wyraziste charaktery osób upośledzonych. Na skutek znikomej zdolności do refleksji kognitywnej, spowodowanej danym upośledzeniem, charakterystyczne cechy stają się bardziej wyraziste.

Właśnie ludzie upośledzeni reagują ze szczególnie spontaniczną radością na muzykowanie i dają się motywować do wyrażania siebie w muzyce, języku i ruchu. Nauczyciele obserwując naukę muzyki dzieci upośledzonych umysłowo czy też niepełnosprawnych fizycznie, zauważają w wielu przypadkach talent rytmiczny, muzyczny, czy też aktorski, jakiego u osób ze znacznym upośledzeniem nie należałoby się spodziewać.

Promocja muzyki jest ważnym aspektem pracy PARAMUSIX , ponieważ medium, jakim jest muzyka, oferuje treści „edukacyjne” na rozmaitych płaszczyznach zmysłów i odbioru. Sensomotoryczne przeniesienie (słuchanie - ruch, patrzenie - ruch, uczucia – ruch itd.) umożliwia znacznie szersze zakotwiczenie w różnych obszarach mózgu. Oznacza to wolną od stresu naukę, czerpanie radości i zadowolenia z aktywności, uznanie itp. – a tym samym znaczne zwiększenie jakości życia. Niestety oferty w zakresie promocji muzycznego wspierania niepełnosprawnych są ciągle niewystarczające. Efektywnym przyczynkiem do zmiany tej sytuacji jest projekt PARAMUSIX również dzięki Państwa zaangażowaniu.

MUSIC FOR A BETTER LIFE!

 

Polecamy

  • Koncert w Wiesbaden
  • Koncert w Wiesbaden